Ana Sayfa
Duyurular
Seçmeli Ders Kotaları

SEÇMELİ DERS KOTALARI

Seçmeli "Arazi Uygulamaları" dersi için her öğretim türüne 21 kişilik kontenjan belirlenmiştir. (Toplam 42) Kontenjan dışı kalan arkadaşların yeniden ders seçimi yapması gerekmektedir. 

Kent Bilgi Sistemleri dersi için kontenjan aşımı olmamakla birlikte diğer dersten gelecek arkadaşların bilgisayar sayısını aşma ihtimali göz önüne alınarak, bu ders için de 30 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Ders seçimi sırasında kontenjan dolmuş ise bu ders de seçilmeyecektir. 

İlgili arkadaşların dikkatine.