Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Yardımcı Doçent 6
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 131 129
2. Öğretim Öğrencisi 120 146
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 251 275
Genel Toplam 526