Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 131 125
2. Öğretim Öğrencisi 126 145
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 257 270
Genel Toplam 527