Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Yardımcı Doçent 7
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 131 126
2. Öğretim Öğrencisi 125 145
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 256 271
Genel Toplam 527