Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 152 126
2. Öğretim Öğrencisi 131 142
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 283 268
Genel Toplam 551