Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 111 106
2. Öğretim Öğrencisi 91 121
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 202 227
Genel Toplam 429